Usługi Konserwacyjno-Malarskie - PROM

Firma PROM powstała w 2002 roku, zatrudniając początkowo około 20 pracowników. Dzięki pracy doświadczonej kadry zarządzającej, spółka, w ciągu zaledwie kilku lat, znacznie rozbudowała swój potencjał.

Kierownicy robót posiadają bogate, długoletnie doświadczenie zdobyte w stoczniach polskich i europejskich, przy pracy podczas skomplikowanych projektach. Owe doświadczenie owocuje przy realizacji naszych zleceń. Na dzień dzisiejszy, przy realizacji większych zadań, PROM dysponuje około 100-osobową grupą fachowców.

PROM rozwija swoją działalność poprzez wprowadzanie procedur jakości, szkolenia pracowników i kadry zarządzającej oraz inwestując w zakup nowego sprzętu i wyposażenia konserwacyjno - malarskiego. Prężnie działający park maszynowy wraz z gamą mechaników i serwisantów jest wizytówką firmy.

Dzięki wysokim kwalifikacjom nadzoru oraz dużemu doświadczeniu pracowników, firma sprostać może praktyczne każdemu "wyzwaniu " w branży konserwacyjno - malarskiej.